Proves de capacitació de transports


Us informem que amb data 25 de febrer s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/332/2019, de 7 de febrer, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la segona convocatòria de l’any 2019 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor i conductora professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.

Les proves es realitzaran el proper 22 de març de 2019 a les 16 hores (convocatòria a les 15:30h) als següents emplaçaments:

a) Àmbit territorial de Barcelona: recinte firal la Farga, de l’Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l’Hospitalet de Llobregat.
b) Àmbit territorial de Girona: Casa de Cultura de Girona, plaça Pompeu Fabra, Girona.
c) Àmbit territorial de Lleida: Campus de Cappont de la Universitat de Lleida, Lleida.
d) Àmbit territorial de Tarragona: Complex Educatiu de Tarragona (Universitat Laboral), autovia de Salou, s/n,Tarragona.
e) Àmbit territorial de les Terres de l’Ebre: Serveis Territorials d’Ensenyament, c. Providència, 7-9, Tortosa.

Podeu accedir a la resolució aquí.

TRANSPORTS: Modificació del Reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres


Amb data 20 de febrer, s’ha publicat al BOE el Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comitè Nacional del transport per carretera.

Entre les moltes novetats que presenta la norma, destaquem les següents:

  • Modificació de tot el règim reglamentari relatiu a l’expedició i manteniment de les autoritzacions i altres títols habilitants per a l’exercici de les diferents activitats i professions afectades per la legislació de transports per carretera, donant entrada a la tramitació estrictament electrònica dels corresponents procediments administratius.
  • El nou examen de capacitació entrarà en vigor a partir l’1 de juliol de 2020. Fins a aquesta data es manté el format actual, però només es poden presentar a l’examen aspirants amb un nivell mínim d’estudis de batxillerat o FP equivalent.
  • Es desenvolupen també els nous criteris legalment establerts en relació amb el compliment dels requisits d’establiment, capacitat financera, honorabilitat i competència professional, per adaptar-se a la normativa europea.
  • Desaparició de la targeta de transport com a document acreditatiu de la corresponent autorització. La targeta de transport deixa pas a una autorització digital i el visat el realitza d’ofici l’administració de forma electrònica, sense que calgui presentar documentació.
  • Enduriment del barem sancionador per excés de pes, entre d’altres.

Aquest Reial Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE. Podeu accedir al text aquí.

Atesa la importància de les modificacions que es presenten, es preveu la realització d’una sessió informativa per part de la Direcció General de Transports el proper mes.

Proves de competència professional per al transport


S’han actualitzat els terminis de la 2a convocatòria per al 2019 i la informació del lloc, data i hora on es faran les proves de la primera i de la segona convocatòria, excepte del lloc de la segona, que es publicarà en una resolució posterior.

Proves de competència professional per al transport de mercaderies dins el territori de Catalunya

Proves de competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers

Subvencions als centres especials de treball


S’ha obert el termini per presentar les justificacions del mes de desembre de les Subvencions per dur a terme accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en centres especials de treball (USAP).

També s’ha obert el termini per presentar la sol·licitud de desembre-extra 2018 de les Subvencions als centres especials de treball.

El termini dels dos tràmits és de l’1 al 15 de febrer de 2019.

 

Subvencions per dur a terme accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en centres especials de treball (USAP)

Subvencions als centres especials de treball