Proves de competència professional per al transport


S’han actualitzat els terminis de la 2a convocatòria per al 2019 i la informació del lloc, data i hora on es faran les proves de la primera i de la segona convocatòria, excepte del lloc de la segona, que es publicarà en una resolució posterior.

Proves de competència professional per al transport de mercaderies dins el territori de Catalunya

Proves de competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers