TRANSPORTS: Modificació del Reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres


Amb data 20 de febrer, s’ha publicat al BOE el Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comitè Nacional del transport per carretera.

Entre les moltes novetats que presenta la norma, destaquem les següents:

  • Modificació de tot el règim reglamentari relatiu a l’expedició i manteniment de les autoritzacions i altres títols habilitants per a l’exercici de les diferents activitats i professions afectades per la legislació de transports per carretera, donant entrada a la tramitació estrictament electrònica dels corresponents procediments administratius.
  • El nou examen de capacitació entrarà en vigor a partir l’1 de juliol de 2020. Fins a aquesta data es manté el format actual, però només es poden presentar a l’examen aspirants amb un nivell mínim d’estudis de batxillerat o FP equivalent.
  • Es desenvolupen també els nous criteris legalment establerts en relació amb el compliment dels requisits d’establiment, capacitat financera, honorabilitat i competència professional, per adaptar-se a la normativa europea.
  • Desaparició de la targeta de transport com a document acreditatiu de la corresponent autorització. La targeta de transport deixa pas a una autorització digital i el visat el realitza d’ofici l’administració de forma electrònica, sense que calgui presentar documentació.
  • Enduriment del barem sancionador per excés de pes, entre d’altres.

Aquest Reial Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE. Podeu accedir al text aquí.

Atesa la importància de les modificacions que es presenten, es preveu la realització d’una sessió informativa per part de la Direcció General de Transports el proper mes.